Oprichting

Al enige jaren werken een aantal noordelijke clubs samen om talentvolle judoka's de kans te geven zich naar een hoger niveau te ontwikkelen. Gezamenlijke trainingen, teamwedstrijden, internationale toernooien en gezamenlijke begeleiding van judoka's. Om deze samenwerking een structureel karakter te geven is Stichting Judoteam Groningen opgericht.
Naast de ondersteuning van de wedstrijdjudoka's is de stichting opgezet om een positieve impuls te geven aan het wedstrijdjudo in de regio. Stichting Judoteam Groningen is clubonafhankelijk , judoka's die gebruik maken van de faciliteiten van Judoteam Groningen blijven lid van hun eigen vereniging. Elke woensdagavond wordt er in Groningen samen getraind.

Aanleiding

Al enige jaren werkt een aantal Groningse judoclubs samen om talentvolle judoka's de kans te geven zich naar een hoger niveau te ontwikkelen. Gezamenlijke teamwedstrijden, trainingen en elkaar ondersteunen bij de begeleiding van judoka's.
In de leeftijdscategorieën -18/-21/-23 en bij de senioren wordt er veel gevraagd van de judoka en de begeleiding daarvan. Om hier een goede invulling aan te geven is het tijd voor een nieuwe stap.

Categorieën

-18 jaar

Voor deze leeftijdscategorie is veel trainen belangrijk. De omvang van het trainingsprogramma zal in vergelijking met die van de -15 omhoog gaan. De judoka's zullen naast de nationale toernooien ook internationale toernooien en stages gaan bezoeken.
Voor judoka's, die zich internationaal willen kwalificeren is door de JBN een aantal meetmomenten gekozen waar zij zich in de kijker kunnen judoën. Daarnaast train je dan ook 1x per week op de dinsdagavond op Papendal en 1x per week op de Regiotraining.

-21 jaar

In deze leeftijdsfase richten we ons op leren presteren. De omvang in het trainingsprogramma zal toenemen. Een junior, die zich internationaal wil meten, maakt in deze fase tussen de 12 en 15 trainingsmomenten in de week. Dit varieert tussen technische, fysieke en mentale trainingen. Per week train je op dinsdagavond in Papendal en eenmaal bij de regiotraining.

+21 jaar

Deze leeftijdsfase is binnen Judoteam Groningen erg belangrijk. Hierin zitten sporters die ongelooflijk veel plezier halen uit trainen en het meedoen aan nationale en internationale toernooien. Maar ook in deze leeftijdscategorie zitten sporters die nog het allerhoogste internationale niveau willen bereiken. Deze mix van hardwerkende sporters maakt het dat een ieder op zijn eigen niveau eruit kan halen wat hij wil. Voor het plaatsen van eindtoernooien worden er vele senioren Europacups georganiseerd.
Kalender

De verschillende clubs hebben natuurlijk hun eigen wedstrijdkalender. De trainers zullen wel onderling een en ander afstemmen om zo voor elke leeftijdsgroep een passend en uitdagend wedstrijdprogramma te maken. Door dit gezamenlijk te doen kunnen we zowel financieel als in de coaching de vele programma's bedienen.