Oprichting

Al enige jaren werken een aantal noordelijke clubs samen om talentvolle judoka's de kans te geven zich naar een hoger niveau te ontwikkelen. Gezamenlijke trainingen, teamwedstrijden, internationale toernooien en gezamenlijke begeleiding van judoka's. Om deze samenwerking een structureel karakter te geven is Stichting Judoteam Groningen opgericht.

Naast de ondersteuning van de wedstrijdjudoka's is de stichting opgezet om een positieve impuls te geven aan het wedstrijdjudo in de regio. Stichting Judoteam Groningen is clubonafhankelijk , judoka's die gebruik maken van de faciliteiten van Judoteam Groningen blijven lid van hun eigen vereniging. Elke maandagavond wordt er in Groningen samen getraind.

VISIE

Zoals eerder genoemd wil Stichting Judoteam Groningen een positieve impuls geven aan het wedstrijdjudo in het Noorden.
Voor de individuele judoka, de trainers en de clubs willen we een stichting zijn waarin we samenwerken aan de toekomst van het judo. Dit doen we voor alle leeftijdsgroepen waarin de eigen club een prominente rol inneemt.

Een belangrijk element binnen dit alles is het hebben van plezier. Plezier hebben in beter worden, plezier hebben in hard werken, plezier ervaren om samen met je teamgenoten te presteren.